Skuteczna komunikacja

Home » Skuteczna komunikacja

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Warsztat „Skuteczna komunikacja” skierowany jest do wszystkich, którzy dążą do tego, by ich wypowiedzi były zrozumiałe i przekonujące. Uczestnicy szkolenia poznają techniki prowadzące do unikania błędów utrudniających porozumienie. Skuteczna komunikacja to jednak nie tylko słowo, ale i obraz. Dlatego w czasie szkolenia uczestnicy będą pracować nad wizerunkiem, który buduje zaufanie oraz spójność.

Tajemnice efektywnej komunikacji odkryjesz w trakcie interaktywnego warsztatu, prowadzonego metodami aktywnymi. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom rozwiniesz umiejętności świadomego i sprawnego budowania wypowiedzi. W trakcie warsztatu będziesz pracował sam, w parach oraz w grupach.

Tematyka zajęć:

  • argumentacja,
  • logika nieformalna
  • perswazja i manipulacja
  • wypowiedź publiczna
  • praca nad spójnością przekazu
  • aktywne słuchanie

Czas trwania: 8 godzin